ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ลงพื้นที่ให้ความรู้ และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA ให้กับสตรีที่มีอายุ 30- 60 ปี

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ลงพื้นที่ให้ความรู้ และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA ให้กับสตรีที่มีอายุ 30- 60 ปี ในโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ณ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดกรอง จำนวน 50 คน