ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ร่วมกับเครือข่าย อสม. จัดกิจกรรม “วิ่ง  เดิน  เพลินใจ  ริมบึงแก่นนคร”

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ลานดอกคูน บึงแก่นนคร ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ร่วมกับเครือข่าย อสม. เทศบาลนครขอนแก่น เขต 3 จำนวน 18 ชุมชน ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ผ่านนโยบาย 3 หมอ “เครือข่ายหนองแวง ฮักแพงกัน ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพดี ปี 2566” ด้วยการจัดกิจกรรม “วิ่ง เดิน เพลินใจ ริมบึงแก่นนคร” โดยได้รับเกียรติจากนายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรเชิดชู อสม. และชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน