สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  บริจาคเงิน  จำนวน 20,000 บาท 

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  บริจาคเงิน  จำนวน 20,000 บาท  เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  ซื้ออุปกรณ์การแพทย์   โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น   เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565