สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท.) จังหวัดขอนแก่น มอบเครื่องมือสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพ สำหรับพกพา

วันที่ 10 เมษายน 2563 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท.) จังหวัดขอนแก่น มอบเครื่องมือสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพ สำหรับพกพา จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 96,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ