สมาชิกสมาคมตระกูลโค้วขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

สมาชิกสมาคมตระกูลโค้วขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ