สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับพระราชทาน ชุด PAPR  จำนวน 6 ชุด  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และ พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564  ณ  บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น