สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรด ประทานเครื่องอุปโภคบริโภค ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรด  ประทานเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 104 ถุง (ถุงละ 5 กก.)  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  จำนวน 2 ลัง นำดื่ม จำนวน 55 แพ็ค  ชุด PPE จำนวน 6 ลัง และถุงมือยาง จำนวน 5 ลัง  ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อมอบให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤติควิด-19  โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และ พญ.นาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค   ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น