สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

https://anyflip.com/msmlz/nksb/