“สัญจรทางไกล ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว”

“สัญจรทางไกล ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว”

ข้อปฏิบัติในระหว่างเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  • คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
  • สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
  • ลดความเร็วในการขับขี่บริเวณภูเขาสูง
  • ใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นลงภูเขาที่มีความลาดชัน
  • สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างขณะไปสถานที่ต่าง ๆ

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ