สายด่วนศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ขอนแก่น โทร. 097 – 9596765

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

097 – 9596765 “สายด่วน” ศูนย์เฝ้าระวังโรคขอนแก่น

สามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือสแกนเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ตาม QR Code นี้