สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 44 แพ็ค  และเงิน จำนวน 2,000 บาท

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 44 แพ็ค  และเงิน จำนวน 2,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.วีระยุทธ  หุมอาจ  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์  และรองประธานองค์กรแพทย์  รับมอบ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564