สโมสรนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย

สโมสรนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย กุศลใดก็ไม่เท่ากับกุศลใจและกายที่มีอยู่แล้ว และเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นด้วย เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุด
ขออนุโมทนาบุญที่ร่วมกันบริจาคโลหิต