สโมสรนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น บริจาคเครื่องใช้และอาหารแห้งสำเร็จรูปในตู้ปันสุข

17 มกราคม 2564 สโมสรนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น บริจาคยาสีฟัน แปรงสีฟัน จำนวน 100 ชุด สบู่ก้อน จำนวน 100 ก้อน แชมพู จำนวน 300 ซอง ผงซักฟอก 60 ห่อ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100 ซอง เพื่อเติมเครื่องใช้และอาหารแห้งสำเร็จรูปในตู้ปันสุข  แบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดยมีคุณวรรณกร แพงกระโทก เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้