สโมสรโรตารี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน 65,000 บาท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จากสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น  เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ