ส่งทีมนักรบชุดขาวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2654 – 13 กันยายน 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 1  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม  2654  –  13 กันยายน 2564

การเดินทางไปของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจและเจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม ตามการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ส่งไปครั้งนี้ ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย  1. นายอำพล  วงศ์ใหญ่  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   2.นางสาวอรพรรณ   พรหมแสงใส   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  3. นางสาวธัญสิตา  ธรรมสุรักษ์  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ