ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 1  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี  ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม  2654  –  6 กันยายน 2564  การเดินทาง ไปของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจและเจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม ตามการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ส่งไปครั้งนี้ ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย  1. นายธงชัย  มีไกรลาด  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   2.นางสาวกาญจนาพร   โคกสีอำนวย   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  3. นางสาวปาริชาติ  พานิชศิริ   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ