ส่งนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดพิธีส่งนักรบชุดขาว นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานีนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2564