หจก. ขอนแก่นการพิมพ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท

วันนี้ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 พญ.นาตยา มิลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาท ) จาก หจก. ขอนแก่นการพิมพ์ บริจาคเงินเพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป