หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์  บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 17 ธันวาคม 2565  หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์  บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

  1. ตู้ข้างเตียง จำนวน 3 อัน มอบให้หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนักอายุกรรม
  2. เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง และที่นอนลม  จำนวน 5 อัน มอบให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2
  3. เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง และที่นอนลม  จำนวน  5 อัน มอบให้  หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท

ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมงคล  ทองตัน  ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น