หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ร่วมกับ สโมสรซอนต้าจังหวัดขอนแก่น  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,980 ห่อ

วันที่ 8 มีนาคม 2564  หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ร่วมกับ สโมสรซอนต้าจังหวัดขอนแก่น  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,980 ห่อ โดยมี แพทย์หญิงนาตยา  มิสล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ