หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)   มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)   มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมีคุณรัชนีกร  มนูศิลป์  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ