หจก.ธีรรัตน์เทเลคอม (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท

22 ธันวาคม 2563 หจก.ธีรรัตน์เทเลคอม (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ