หจก.ธีระรัตน์เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)  บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  หจก.ธีระรัตน์เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)  บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีคุณไพรวัลย์  พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าพยาบาล  รับมอบ