หจก.ยงชัยพาณิชย์ และ บ.เอ แอนด์ บี รุ่งเรือง จำกัด (ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย SCG จังหวัดขอนแก่น ) บริจาคตู้ความดันบวก ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564  หจก.ยงชัยพาณิชย์ และ บ.เอ แอนด์ บี รุ่งเรือง จำกัด (ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย SCG จังหวัดขอนแก่น ) บริจาคตู้ความดันบวก จำนวน 2 ตู้ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด – 19  ณ เรือนจำกลางขอนแก่น และ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ