หจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด  มอบอาหารและเครื่องดื่ม  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

หจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด  มอบอาหารและเครื่องดื่ม  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์  สู้ภัยโควิด-19   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564