หจก.สหสินเทรดดิ้ง  มอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

หจก.สหสินเทรดดิ้ง  มอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ