หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (COVID-19 Vaccination service for tourists at Khon Kaen Hospital)

หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
COVID-19 Vaccination service for tourists at Khon Kaen Hospital