หน่วยไตเทียม  โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยไตเทียม  โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทโปสเตอร์ และได้รับโล่รางวัลดีเด่น จัดกิจกรรมวันไตโลก