หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทโปสเตอร์ และได้รับโล่รางวัลดีเด่น จัดกิจกรรมวันไตโลก

จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการ Nephrology Meeting & CKD Weekend 2019 “ADVANCES IN CKD 2019” เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ