หน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค N95 VS หน้ากากอนามัย ป้องกันอะไรได้บ้าง

PM 2.5 เลือกหน้ากากแบบไหน? ถึงเหมาะ

บรรยากาศในแต่ละวันดูหม่นหมองเหมือนมีหมอกลง แต่อย่าพึ่งดีใจ ออกไปสูดอากาศเย็นให้เต็มปอด เพราะหมอกนั้นคือฝุ่นละออง PM 2.5

PM 2.5 หรือฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กมาก จนระบบดักจับฝุ่นของร่างกายรวมถึงหน้ากากอนามัยทั่วไปไม่สามารถกรองได้

ที่น่าเป็นห่วงก็คือ PM 2.5 ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง และองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังจัดฝุ่น PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอีกด้วย

วัยทำงานที่ต้องออกเดินทางไปผจญฝุ่นเหล่านี้ทุกวัน จึงอยู่ในภาวะเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่ทำมาหากินในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น หรือจะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงใกล้ฝุ่นละอองเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น ตำรวจจราจร ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ฯลฯ

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดอยู่กับหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 1.ตำแหน่งที่อยู่หรือทำกิจกรรม 2.ช่วงเวลาและระยะเวลาที่สัมผัส 3.ชนิดของกิจกรรม เช่น ออกกำลังกาย ทำงานหนัก จะมีความเสี่ยงมากกว่า และ 4.ปัจจัยจากลักษณะบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่ไวต่อผลกระทบ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

ขอแนะนำให้ทุกๆ คนเลือกใช้หน้ากากอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถกรอง ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ซึ่งอย่างหน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค N95 มีความแตกต่างกันกับหน้ากากอนามัยทั่วไป ดังนี้
หน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค N95

– ลดการรับสัมผัสสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง อนุภาค แก๊ส หรือไอระเหย
– ป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ได้อย่างน้อย 95% ลดการรับฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ได้
– แนบกระชับกับใบหน้า มีแถบอลูมิเนียมสำหรับปรับให้เข้ากับรูปจมูก
หน้ากากอนามัย (Surgical masks)
– ใช้ดักอนุภาคขนาดใหญ่จากผู้สวมใส่ เช่น น้ำลาย หรือน้ำมูก�หรือสวมใส่เพื่อการผ่าตัด และทิ้งหลังการใช้งาน
– ป้องกันฝุ่นขนาด 3 ไมครอน ได้ 99% จึงไม่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ได้
– ไม่แนบกระชับ มีช่องว่างให้อากาศที่ไม่ถูกกรองไหลเข้าออกได้

ที่มา : https://www.facebook.com/strongworkers