หน้าร้อนนี้ 6 กลุ่มเสี่ยงควรระวัง โรคลมร้อน (ฮีทสโตรก)

หน้าร้อนนี้ 6 กลุ่มเสี่ยงควรระวัง โรคลมร้อน (ฮีทสโตรก)
เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี
ผู้สูงอายุ
หญิงตั้งครรภ์
ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว
ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง เป็นเวลานาน
ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ติดสุรา ออกกำลังกายกลางแจ้ง

⚠️หากพบผู้ป่วยเป็นโรคลมร้อน โทร 1669 และพาผู้ป่วยเข้าที่ร่ม หรือห้องที่มีความเย็น จัดให้นอนราบ ยกเท้าและสะโพกสูง ถอดเสื้อผ้าออก ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข