หลวงปู่วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร มอบ ชุด PPE และเสื้อกาวน์กันน้ำ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 63 ชุด

28 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ ชุด PPE และเสื้อกาวน์กันน้ำ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 63 ชุด จากหลวงปู่วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ และมีคุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร เป็นผู้รับมอบ