หลวงปู่สม ขันติโก วัดป่าญาณสัมปันโน ได้บริจาค รถตู้ 1 คัน (มูลค่า 1.2 ล้านบาท) และเครื่องมือเเพทย์ 3 รายการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 หลวงปู่สม ขันติโก วัดป่าญาณสัมปันโน ได้บริจาค รถตู้ 1 คัน (มูลค่า 1.2 ล้านบาท) และเครื่องมือเเพทย์ 3 รายการ ได้แก่ เลนส์สำหรับผ่าตัดปอดแบบส่องกล้อง เครื่องให้การรักษาเส้นเอ็นอักเสบด้วยคลื่นกระแทก (shock wave) และ เครื่องวัดระดับนำ้ตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง (มูลค่า 7.9 แสนบาท) แก่โรงพยาบาลขอนแก่นมูลค่ารวมกว่า 1.99 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล และคณะแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ