หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก) บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด (มูลค่า 1,200,000 บาท)

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด (มูลค่า 1,200,000 บาท)  จากหลวงพ่อปรีดา  ฉนฺทกโร   วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก)  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  โดยมีคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อฯ เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้  บริจาคให้กับงานห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลขอนแก่น