หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 รับมอบพัดลมบริจาค จำนวน 9 ตัว

วันนี้ 17 กันยายน 2561 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบพัดลมบริจาค จำนวน 9 ตัว จากคุณปวีณา บุดดานาง, คุณชัชวาลย์ โสมมาเจริญ, คุณพรนภา หล้าไทย และคณะ

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ