หัวหน้าพยาบาล นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าพบผู้จัดการโรงแรมอวานี, ชมรมร้านขายทอง และห้างเพชรทองเองเกียฮึ้ง เพื่อแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562