ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)

 

กลุ่มงาน โสต สอ นาสิก (หู คอ จมูก)
วัน 08.00-12.00น. 13.00-16.00น. นอกเวลา 16.00-20.00น.
วันจันทร์ พญ.กนกกาญจน์ นพ.ชูเกียรติ พญ.ภนุชพร พญ.กนกกาญจน์ พญ.ศริษา
วันอังคาร พญ.สุกัลยา พญ.ชวิดา พญ.ขศยา พญ.สุกัลยา พญ.ชวิดา
วันพุธ พญ.ภนุชพร นพ.วัชรชัย พญ.ศริษา พญ.ภนุชพร พญ.สุกัลยา
วันพฤหัสบดี พญ.ชวิดา พญ.สุกัลยา พญ.กนกกาญจน์ พญ.ชวิดา
วันศุกร์ พญ.ขศยา นพ.วัชรชัย พญ.ศริษา พญ.ขศยา