ห้องตรวจกระดูกและข้อ งดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในทุกวันพฤหัสบดี

ห้องตรวจกระดูกและข้อ งดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.
ดังนั้น จึงจะเปิดให้บริการเฉพาะวันอังคาร เวลา 16.00 – 20.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-009900 ต่อ 1137