ห้องตรวจตาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น แจ้งงดให้บริการในวันศุกร์

ห้องตรวจตาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น  ของดแจ้งให้บริการในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  และปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  สามารถมาใช้บริการ ห้องตรวจตาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ได้ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ