ห้องตรวจศัลยกรรม

ตารางปฎิบัติงานคลินิกประจำวัน ห้องตรวจศัลยกรรม
08.00-12.00 น. 12.00-13.00 13.00-16.00 น.
วันจันทร์
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.นคร /พ.ธมล /พ.ชนิดาภา)
พัก
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.นคร /พ.ธมล /พ.ชนิดาภา)
ศัลยกรรมเด็ก (พ.สิทธิโชค)
วันอังคาร
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.ธิติ /พ.วสันต์ /พ.รักศักดิ์ /พ.สุริยาวุธ)
พัก
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.ธิติ /พ.วสันต์ /พ.รักศักดิ์ /พ.สุริยาวุธ)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (พ.ธีรยุทธ /พ.ทศพล)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (พ.ธีรยุทธ /พ.ทศพล)
วันพุธ
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.สุรชัย /พ.พรชัย /พ.นิติเทพ)
พัก
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.สุรชัย /พ.พรชัย /พ.นิติเทพ)
ศัลยกรรมตกแต่ง (พ.ธานินทร์ /พ.ธนา /พ.ณัฐพันธ์ /พ.กานต์)
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ (พ.โพธิพงษ์)
วันพฤหัสบดี ศัลยกรรมทั่วไป (ตามตารางเวร)
ศัลยกรรมทั่วไป (ตามตารางเวร)
ศัลยกรรมระบบประสาทสมอง (พ.วราวุธ)
พัก
ศัลยกรรมระบบประสาทสมอง (พ.สุรกรานต์ /พ.ธิติ)
ศัลยกรรมตกแต่ง (พ.ธานินทร์) ศัลยกรรมเด็ก (พ.เทติยา)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (พ.จักรพันธุ์ /พ.จักรพงศ์)
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (พ.จักรพันธุ์ /พ.จักรพงศ์)
วันศุกร์
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.ธีระศักดิ์ /พ.กมล /พ.ดำเกิง /พ.ทวีสุข)
ศัลยกรรมทั่วไป (พ.ธีระศักดิ์ /พ.กมล /พ.ดำเกิง /พ.ทวีสุข)
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (พ.รักฝัน /พ.เอธัส)
พัก
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (พ.รักฝัน /พ.เอธัส)
ศัลยกรรมหลอดเลือด (พ.จารุพรต /พ.ณัฐพล)
ศัลยกรรมหลอดเลือด (พ.จารุพรต /พ.ณัฐพล)