ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัย ขอนแก่น (สำนักงานใหญ่) บริจาค จำนวน 50,000 บาท

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัย ขอนแก่น (สำนักงานใหญ่) เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ