ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นอร์อีส  เมดิคอลซัพพลาย  บริจาคที่นอนหินร้อนบำบัด  จำนวน 1 ผืน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นอร์อีส  เมดิคอลซัพพลาย  บริจาคที่นอนหินร้อนบำบัด  จำนวน 1 ผืน  มอบให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  แพทย์หญิงบัวกาญจน์  กายาผาด หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย  รับมอบ