ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต บริจาคเงิน 100,000 บ.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  เพื่อสมทบผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่าตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น