องค์กรทำความดี โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 30 ชุด

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563  โรงพยาบาลขอนแก่นนำโดยคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าพยาบาล และ นพ.ปกรณ์ นาระคล รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 30 ชุด จากองค์กรทำความดี โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

เราชาวโรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราในครั้งนี้