อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบข้าวกล่อง 300 กล่อง

12 มกราคม 2564 อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยมีคุณร่มฉัตร คุณรักษ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ รับมอบ