อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะ  ความชำนาญการบริหารยาเคมีบำบัด สำหรับพยาบาลเฉพาะทาง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565   เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 6 อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก  ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะ  ความชำนาญการบริหารยาเคมีบำบัด สำหรับพยาบาลเฉพาะทาง   โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน    ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายด้านโรคมะเร็ง ได้พัฒนาความรู้ และฟื้นฟูทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  พยาบาลที่บริหารยาเคมีบำบัด และพยาบาลที่สนใจจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7  ได้แก่  โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลมหาสารคาม  และโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่  โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร