อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะความชำนาญพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะความชำนายพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ปี 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 6 อาคารรังสีรักษาและเคมีบำบัด