อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้

อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้
ทั้งยังมีผลเสียอีกมากมายตามมา เช่น ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้ และอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้งการดื่มฉี่ของผู้ป่วยอาจทำให้ติดเชื้อโรคได้อีกด้วย

เพราะการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับว่ารักษาโรคได้