อลินดาคลินิกเวชกรรมขอนแก่น โดยคุณณัฐธาภรณ์ ปักกะทานัง บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 อลินดาคลินิกเวชกรรมขอนแก่น โดยคุณณัฐธาภรณ์ ปักกะทานัง บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยคุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร รับมอบ