“อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19 ” ปี 63

 

7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น.ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องานว่า “อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19 ” โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องการรวมพลังสร้างสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่ม อสม.และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น